BERETNING GENERALFORSAMLING 2018

Sæsonen 2017 var rig på mange gode musikalske oplevelser.

Alle 6 koncerter blev afholdt på ”Restaurant Parken” med succes.

Der har været 574 tilhørere i alt. Til 2 af arrangementer manglede vi 10 – 20 tilhørere.
Desværre var det kun ved jazzklubbens 20 års jubilæum, hvor der var udsolgt.

Jubilæet fejrede vi med ”Nicolas Kock Kvintet + Signe Juhl.”

Det var en forrygende aften med et repertoire af gamle jazzevergreens som Billie Holiday udødeliggjorde.

Vi har været heldige, at vi således har fået tilskud fra Esbjerg Kommune til alle 6 arrangementer.

Det samlede beløb andrager: 37.000 kr.

Der søges til hvert enkelt arrangement.Følgende orkestre har gæstet os:

27.01.17: ”Henning Munk og Plumperne” (DK/S) - De var rigtig gode og faldt i publikums smag. 101 tilhørere.

24.02.17: ”Chris Tanner Rifftet” (AUS/DK) - En fantastisk aften. Bandet sprudlede af livsglæde og entusiasme i bedste Benny Goodman stil. 100 tilhørere.

24.03.17: ”Brass Flavour” (DK) – Orkestret er uddannet på Syddansk Musikkonservatorium og blev dannet i foråret 2009. Vi oplevede spilleglæde og en ungdommelig energi. 85 tilhørere.

22.09.17: ”Doc Houlinds New Orleans all star” (DK) – Fantastisk arrangement. - Med Jesper C. Larsen på klarinet i et utroligt imponerende sammenspil med trombonen. 101 tilhørere.

27.10.17: ”Storryville Jassband” (NL) – En dejlig aften med swing, vokal og en smule gypsyjazz, som giver bandet sin karakteristiske klang. Desværre var der kun 77 tilhørere.

17.11.17.: ”Nicolas Kock Kvintet + Signe Juhl (DK) – Jubilæumskoncert. En oplevelse ud over det sædvanlige. Høj musikalsk standard. Fuldt hus.


Udover disse arrangementer har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvor vi foruden det praktiske i forbindelse med koncerterne har planlagt de kommende arrangementer.

I den forbindelse var bestyrelsen repræsenteret til det årlige jazzmøde den 28. januar 2017 i ”JazzJylland” i Silkeborg.

Et uformelt samarbejde mellem traditionelle jazzklubber i Jylland og på Fyn, hvor der udveksles idéer, erfaringer og ikke mindst ønsker om bands, som klubben gerne vil have besøg af.

Carsten Lillerøj og Keld Andersen deltog fra os.


Den fungerende bestyrelse ser således ud i dag: >

Formand: Lene Frederiksen

Næstformand: Holger Lemming

Kasserer og webmaster: Frank Hornbak

Bestyrelsesmedlem og sekretær: Keld Andersen

Bestyrelsesmedlem: Peter Nørgaard Nielsen


Ud over bestyrelsen har vi:

Booker: Carsten Lillerøj

1. Suppleant: Aage Lykke

2. Suppleant: Finn Jacobsen

Revisor: John Hansen

Revisorsuppleant: Launy Andersen


Ved årsskiftet var vi 178 medlemmer. – På nuværende tidspunkt tæller klubben 158 medlemmer. Desværre har vi haft 10, der har meldt sig ud på grund af det nye spillested.

Andre har meldt sig ud, fordi de ikke deltager så tit, men dog gerne vil komme til enkelte arrangementer.

Nogle er flyttet udenbys, nogle har meldt fra uden begrundelse, og nogle har blot undladt at betale også efter rykkere.

Til gengæld har vi til dato fået 22 nye medlemmer siden 01.01.2017.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde samt ikke mindst en stor tak til ”Restaurant Parken.”

Også en stor tak til vore medlemmer. Uden jer kunne der ikke eksistere en traditionel jazzklub.


Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens drøftelse.


Lene Frederiksen/ Formand