BERETNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Fredag den 8. februar 2019

Sæsonen 2018 var rig på mange gode musikalske oplevelser.

Alle 7 koncerter blev afholdt på ”Restaurant Parken” med succes.

Der har været 641 tilhørere i alt. Til okt. og nov.- arrangementerne manglede vi ca. 40-45 tilhørere.

Vi har fået overdraget et PA-anlæg af Frank Hornbak, som synes, at jazzklubben havde mere brug for det end han selv.

Der er indkøbt et klaver, 2 mikrofoner og stativ til klaver samt klaverbænk og 2 ekstra mikrofonpakker (Sennheiser).

Den 16. november havde vi besøg af TV – Esbjerg, hvor deres fotograf kom og optog videospots af stemning og musik. Efterfølgende havde jeg et møde med Ole Olsen + fotograf, hvor jeg fortalte om klubben. Optagelsen blev sendt live i 10 dage på TV-Esbjerg. Vi håber og tror på, det kan være en god reklame for klubben.

Vi har fået tilskud fra Esbjerg Kommune til 3 af vore arrangementer. Det samlede beløb andrager: 15.500 kr.

Ansøgning om tilskud til september-arrangementet kunne ikke imødekommes, da KULTUR- puljen for 2018 var opbrugt.

Vi har således været nødt til at tage af vores formue til de sidste 4 arrangementer i 2018.

Vi har søgt om tilskud til 2019 og er blevet bevilliget 69.000 kr. Vi har sat billetprisen for medlemmer ned gældende fra januar 2019 med håb om at kunne tiltrække flere medlemmer til klubben, og der har allerede meldt sig 12 nye.

26.01.18: ”Max Lagers New Orleans Stompers” (S) - Fint sammenspil, dynamisk præstation og spilleglæde. Næsten fuldt hus, 109 tilhørere.

23.02.18: ”Kansas City Stompers” (DK) - Med Niels Stuart som kapelmester og Rikke Mølgaard som solist. Rigtig fin aften med fuldt hus. 112 tilhørere.

06.04.18: ”Baby Jools & The Jazzaholics” (UK) - En forrygende jazz aften med vitalitet og livsnerve. Publikum meget begejstret. 88 tilhørere.

28.09.18: ”Frazzes New Orleans Stompers” (S/DK) - Alletiders aften trods lukkede broer i landet. Startede med en trio, herefter en kvartet for senere en septet. 109 tilhørere.

26.10.18: ”Freetime Old Dixie Jassband” (NL)” - Et engageret band i den rigtige revival stil. Desværre kun 65 tilhørere.

16.11.18: ”Swinging Feetwarmers Jazzband” (D) - Dejlig aften med veloplagte musikere. 69 tilhørere.

 28.12.18: ”PS Swingband & Henning Munk Plum” (DK) - Fantastisk livgivende aften med et orkester, der spillede ud over scenen. Publikum kom ud på dansegulvet. 89 tilhørere. Fin afslutning på årets jazzsæson.

Udover disse arrangementer har vi afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvor vi foruden det praktiske i forbindelse med koncerterne har planlagt de kommende arrangementer. – I den forbindelse var bestyrelsen repræsenteret ved det årlige jazzmøde den 25. februar 2018 i ”Jazz Jylland” i Kolding. Et uformelt samarbejde mellem traditionelle jazzklubber i Jylland og på Fyn, hvor der udveksles idéer, erfaringer og ikke mindst ønsker om bands, som klubben gerne vil have besøg af. Carsten Lillerøj og Lene Frederiksen deltog fra os.

Den fungerende bestyrelse ser således ud i dag:

Formand: Lene Frederiksen

Næstformand: Holger Lemming

Kasserer og webmaster: Frank Hornbak

Bestyrelsesmedlem og sekretær: Keld Andersen

Bestyrelsesmedlem: Peter Nørgaard Nielsen

Ud over bestyrelsen har vi:

Booker: Carsten Lillerøj

1. Suppleant: Aage Lykke

2. Suppleant: Finn Jakobsen

Revisor: John Hansen

Revisorsuppleant: Launy Andersen

 

Ved årsskiftet var vi 169 medlemmer. – På nuværende tidspunkt tæller klubben 168 medlemmer.

Tallet vil gå op og ned på grund af den høje alder blandt publikum. Nogle flytter udenbys eller melder sig ud uden begrundelse. Vi håber på flere medlemmer, idet vi har sat billetprisen for medlemmer ned med 20 kr. For ikke-medlemmmer er prisen som tidligere.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde samt ikke mindst en stor tak til ”Restaurant Parken”. Ligeledes en stor tak til vore medlemmer, uden jer kunne der ikke eksistere en traditionel jazzklub.

Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens drøftelse.

Lene Frederiksen/ Formand