SYDVESTJYSK JAZZKLUB    
                 
                    Årsregnskab for 2019      
           
Udgifter              
        Indtægter      
Honorarer   kr.       110.350,00          
Annoncering kr.         13.169,09   Kontingent   kr.        25.775,00  
Hotel og forplejning kr.         29.010,50   Billetsalg   kr.        91.791,50  
Koda   kr.           2.931,49   Tilskud   kr.        69.500,00  
Porto   kr.           2.241,00   Gaver   kr.                0,00  
Telefon - Internet kr.           1.719,13   Diverse   kr.                0,00  
Kontorartikler kr.             707,50   Renter   kr.                0,00  
  Gaver   kr.             369,00   Indtægter i alt kr.      187.066,50  
Bestyrelsen   kr.           7.505,00          
Bankudgifter kr.             703,05          
Lokaleleje   kr.                 0,00          
Materiel, indkøb af kr.           2.050,00   Indtægter   kr.      187.066,50  
Diverse   kr.                 0,00   -Udgifter   kr.      170.755,76  
  Udgifter i alt kr.       170.755,76   Driftsoverskud kr.        16.310,74  
               
               
               
                 
  Status pr. 31.12. 2019          
               
  Kontant beholdning kr.           2.882,50     Formuebevægelse 01.01. - 31.12. 2019
Bank   kr.       133.561,78          
Udestående   kr.                 0,00    Formue pr. 01.01.  kr     116.983,54  
- gæld (madpenge) kr.           3.000,00    Driftsoverskud    kr       16.310,74  
  Formue   kr.       133.444,28    Formue pr. 31.12. kr.      133.294,28  
               
               
               
         
  revisor       kasserer