REFERAT AF GENERALFORSAMLING I SYDVESTJYSK JAZZKLUB PÅ RESTAURANT PARKEN 8. FEBRUAR 2019

 

Dagsorden

1 a Valg af dirigent

1 b Valg af referent

 

2 Formandens beretning

 

3 Indkomne forslag

 

4 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

 

5a Valg af bestyrelsesmedlemmer

5b Valg af bestyrelsessuppleanter

 

6a Valg af revisor

6b Valg af revisorsuppleant

 

7 Kontingent for 2019

 

8 Eventuelt

 

REFERAT

 

1 a Valg af dirigent

Kjeld Andersen blev foreslået og valgt

Alle regler for generalforsamlingen var ifølge vedtægter overholdt

 

1 b Valg af referent

 

Holger Lemming blev foreslået og valgt

 

2 Formandens beretning

 

Lene Frederiksen aflagde beretning

Blev enstemmig godtaget

 

3 Indkomne forslag

Der var ikke nogle forslag

 

4 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

 

Frank Hornbak gennemgik regnskabet

Blev enstemmig godtaget

 

5a Valg af bestyrelsesmedlemmer

Frank Hornbak genvalgt for 2 år som kasserer

Peter Nørgaard Nielsen genvalgt for 2år

 

Nyvalgte:

Henning Bang valgt for 2 år

Hans Nissen valgt for 1 år

 

5b Valg af bestyrelsessuppleanter

1. suppleant Aage Lykke

2. suppleant Carsten Lillerøj

 

6a Valg af revisor

John Hansen blev genvalgt for 1 år

 

6b Valg af revisorsuppleant

Launy Andersen blev valgt for 1 år (var ikke til stede)

 

7 Kontingent for 2020

Uændret: 150,00 kr. enkelt og 275,00 kr. for par

Blev enstemmig godtaget

 

8 Eventuelt

Ingen bemærkninger