BERETNNING FOR 2019 PÅ GERERARFORSAMLINGEN

fredag den 14. februar 2020 kl. 16

 
   

Sæsonen 2019 har været rig på mange alsidige musikalske oplevelser. Vi har afholdt 7 koncerter på ”Restaurant Parken” samt en ”julejazz” i  Guldager Forsamlingshuhar afholdt 7 koncerter på ”Restaurant Parken” samt en ”julejazz” i Guldager Forsamlingshus med stor succes.

Der har været 785 tilhørere i alt i det forløbne år; desværre manglede vi ca. 25 - 54 tilhørere til okt. - nov. arrangementerne.

I indeværende år er der indkøbt 2 A- bukke til plakater.

Næstformand Holger Lemming træder den 20.03.19 ud af bestyrelsen og Niels Lorentzen indtræder som tilforordnet (gæst) i stedet. 

I 2019 har vi fået tilskud fra Esbjerg Kommune til alle vore 8 arrangementer i alt kr. 69.500. Vi har søgt om tilskud til 2020 og er blevet bevilliget kr. 49.875 en væsentlig nedsættelse. - Primo maj 2020 har vi mulighed for at søge Statens Kunstfond om mulig støtte.  – Sydbank har ønsket dokumentation for vor forening. Bestyrelsen er blevet registreret og Frank Hornbak & Lene Frederiksen står som tegningsberettigede. 

I efteråret havde jeg et positivt møde med Grethe Johnsen ”Dronning Louise”, som har startet ”Dronning Louises jazzklub”, hvor der spilles jazz om søndagen 4 gange om foråret og 4 gange om efteråret fra søndag kl.13. Hendes overordnede mål er at satse på en evt. kommende jazzfestival sammen med de øvrige jazzklubber i byen: ”Jazz Esbjerg” + ”Vinbaren” + ”Café Danmark” + ”Sydvestjysk Jazzklub”, hvilket allertidligst kan komme på tale i 2021. Ønsket er evt. at kunne få en jazzfestival op at stå i Esbjerg for hermed måske, at kunne få fat i de unge mennesker, som gerne skulle kunne  føre jazzen videre i vor by. Niels Lorentzen havde et positivt møde med ”Jazz Esbjerg”, som mente ideen er god, såfremt økonomien er til stede, og der er en ”Tovholder” på projektet, det kræver et kæmpearbejde at arrangere en sådan jazzfestival. 

18.01.19: ”Moniqui Thomas & Burich-L’Etienne New Orleans Ensemble” (D/F/DK) – En fantastisk fin aften med dynamisk præsentation og spilleglæde krydret med en sangerinde, der var i topklasse. Næsten fuldt hus, 101 tilhørere. 

08.02.19: ”Jazz Vegas”(DK)  - Alletiders aften. Veloplagte musikere. Sikke et samspil og soli. Musikalske overraskelser. Næsten fuldt hus, 102 tilhørere. 

08.03.19: ”Olivier Franc Jazz Quintet” (F) -  Musik i verdensklasse en uforglemmelig oplevelse ud over alle grænser. Fuldt hus, 110 tilhørere. 

12.04.19: ”Hans Knudsens Jumpband” (DK) – En forrygende aften. Sikken spillegejst. Næsten fuldt hus, 109 tilhørere. 

27.09.19: ”Stars of British Jazz” (UK) – Fin start på 2. halvår. Et orkester, der spillede ud over scenekanten. Høj standard for musikalitet. Desværre kun 90 tilhørere. 

25.10.19: ”Adrian Cox Presents Profoundly Blues” (UK) – En udsøgt fornøjelse at høre disse unge jazzmusikere. Sikke en klarinetspiller, hvor var han dygtig. Desværre kom der alt for få til dette arrangement, kun 56 tilhørere. 

15.11.19: ”Second Line J.B.” (S) – Veloplagte musikere, der leverede varen. Fin aften med gejst og spilleglæde. Desværre kom der kun 85 tilhørere. 

06.12.19: ” OBBB Big Band” (DK) – En særdeles vellykket aften med dette Big Band. – Anderledes – Men en utrolig flot afslutning på årets jazzkoncerter blev leveret her. Fuldt hus med mange på venteliste. 132 tilhørere. 

Udover disse arrangementer har vi afholdt 7 bestyrelsesmøder, hvor vi foruden det praktiske i forbindelse med koncerterne har planlagt de kommende arrangementer. – I den forbindelse var 2 fra bestyrelsen repræsenteret ved  ”Årsmøde  – Jazz Jylland 2019 ” i Varde den 02.03.19. Et uformelt samarbejde mellem traditionelle jazzklubber i Jylland og på Fyn, hvor der udveksles ideer, erfaringer og ikke mindst ønsker om bands, som klubben gerne vil have besøg af. Carsten Lillerøj og Holger Lemming deltog fra os. 

På grund af nedsat økonomisk støtte fra Esbjerg Kommune, må vi nok desværre se os nødsaget til at hæve kontingentet fra 2021 og billetpriser fra 2. halvår i 2020. 

Den fungerende bestyrelse ser således ud i dag: 

Formand: Lene Frederiksen 

Næstformand: 

Kasserer og webmaster: Frank Hornbak 

Bestyrelsesmedlem og sekretær: Keld Andersen 

Bestyrelsesmedlem: Peter Nørgaard Nielsen 

Bestyrelsesmedlem: Henning Bang 

Bestyrelsesmedlem: Hans Nissen 

Tilforordnet (gæst) Niels Lorentzen

Ud over bestyrelsen har vi: 

Booker: Carsten Lillerøj 

1. Suppleant: Aage lykke 

2. suppleant: Carsten Lillerøj 

Revisor: John Hansen 

Revisorsuppleant: 

Ved årsskiftet var vi 191 medlemmer. – På nuværende tidspunkt tæller  klubben 168 medlemmer. Tallet vil gå op og ned på grund af den høje alder blandt publikum. Det er med glæde at kunne konstatere at medlemskabet er vokset fra 158 – 191 medlemmer. 

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde samt ikke mindst en stor tak til ”Restaurant Parken”, der står for den kulinariske afdeling med stor applaus. Ligeledes en stor tak til vore medlemmer uden jer, kunne der ikke eksistere en traditionel Jazzklub i Esbjerg. 

Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens drøftelse. 

Lene Frederiksen/ Formand