SYDVESTJYSK JAZZKLUB      
                   
                 Årsregnskab for 2018        
                    Driftsregnskab  01.01. - 31.12. 2018        
Udgifter                
        Indtægter        
Honorarer   kr.         98.026,76            
Annoncering kr.           5.909,39   Kontingent   kr.        23.637,50    
Hotel og forplejning kr.         21.153,00   Billetsalg   kr.        81.870,50    
Koda   kr.           4.406,83   Tilskud   kr.        15.500,00    
Porto   kr.           1.634,00   Gaver   kr.                0,00    
Telefon - Internet kr.           2.307,79   Diverse   kr.          1.318,00    
Kontorartikler kr.           2.040,00   Renter   kr.                0,00    
  Gaver   kr.               50,00   Indtægter i alt kr.      122.326,00    
Bestyrelsen   kr.           5.890,77            
Bankudgifter kr.             536,55            
Lokaleleje   kr.                 0,00            
Materiel   kr.           9.869,47            
Diverse   kr.                 0,00            
  Udgifter i alt kr.       151.824,56            
                 
        Udgifter   kr.      151.824,56    
        -Indtægter   kr.      122.326,00    
          Driftsunderskud  kr       29.498,56    
  Status pr. 31.12. 2018            
                 
  Kontant beboldning kr.           5.441,00     Formuebevægelse 01.01. - 31.12. 2018  
Bank   kr.       111.542,54            
Udestående   kr.                 0,00    Formue pr. 01.01.  kr     146.482,10    
- gæld   kr.                 0,00    Driftsunderskud    kr       29.498,56    
  Formue   kr.       116.983,54    Formue pr. 31.12. kr.      116.983,54