REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN  I SYDVESTJYSK JAZZKLUB PÅ RESTAURANT PARKEN

                                                                    23. FEBRUAR 2018

 

1 a                  Valg af dirigent

                  Kjeld Andersen blev foreslået og valgt.

                  Alle regler for generalforsamlingen var ifølge vedtægter overholdt.

 

1 b                  Valg af referent

                  Holger Lemming blev foreslået og valgt.

 

2                  Formandens beretning

                  Lene Frederiksen aflagde beretning (lægges ud på nettet)

                  Blev enstemmig godtaget

                  Tillæg til beretning:  2018 bliver med 6  arrangementer

                  2019 bliver arrangementer  med 4 i foråret og 3 i efteråret

                  Carsten Lillerøj fortalte om et 30 mands orkester der havde tilbudt sig til et

                  julearrangement til 10.000,00 kr.

                 

                  Bestyrelsen foreslog, at det skulle prøves, om der findes lokaler til 200 - 250 personer med spisning og scene til 30 mand.

                  Kan det nås, kan en mulighed være den 27-12-2018 ellers til næste år mellem jul og nytår.

                 

  

3                  Indkomne forslag

                  John Hansen var kommet med et forslag om at øge afstande på billetprisen for medlemmer og ikke-medlemmer.

                  Bestyrelsen foreslog en prisnedsættelse på billetter pr. arrangementer på 20,00 kr. eksklusive mad gældende fra 2019.

                  Blev enstemmig vedtaget.

 

4                  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

                  Frank Hornbak gennemgik regnskabet.

                  Blev enstemmig godtaget.

 

5a                  Valg af bestyrelsesmedlemmer

                  Lene Frederiksen blev valgt for 2 år

                  Kjeld Andersen blev valgt for 2 år

                  Holger Lemming blev valgt for 2 år

                  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer kunne ikke foretages, da ingen meldte sig.

 

5b                  Valg af bestyrelsessuppleanter

                  Åge Lykke blev valgt for 2 år.

                  Carsten Lillerøj blev valgt for 1 år.

 

6a                  Valg af revisor

                  John Hansen blev valgt 1 år.

                 

6b                  Valg af revisorsuppleant

                  Launy Andersen blev valgt for 1 år (var ikke til stede).

 

7                  Kontingent for 2019

                  Uændret 150,00 kr. for enkelt-medlemmer og 275,00 kr. for par.

                  Blev enstemmig godtaget.

 

8                  Eventuelt

                  Ingen bemærkninger.